Lage rente motor voor de woningmarkt

Lage rente motor voor de woningmarkt

  

De meest recente woningmarktcijfers vallen iets gunstiger uit dan verwacht. Het aantal transacties op jaarbasis is sinds begin 2019 min of meer gestabiliseerd. Ook de prijsontwikkeling blijkt iets gunstiger dan voorzien.

 

Rente blijft voorlopig dalen

Een belangrijke oorzaak van de meevallende resultaten is de lage rente. Centrale banken zijn van koers veranderd en verruimen het monetair beleid. Hierdoor daalt de rente. Ook de hypotheekrente staat lager, wat bijdraagt aan een betere betaalbaarheid van koopwoningen. Dit sterkt het vertrouwen bij huizenkopers, zoals is terug te zien in de recente woningmarktcijfers.

 

Onrust op de markt

De centrale banken hebben hun koers veranderd vanwege de economische situatie. De conjuncturele vooruitzichten zijn namelijk verslechterd onder invloed van de handelsoorlog tussen China en de VS, de onrust in het Midden-Oosten en de nog altijd dreigende brexit. De verzwakking van de economie zal haar weerslag hebben op de woningmarkt. Dat is dan ook de reden dat wij vasthouden aan onze ramingen voor volgend jaar.

 

Stikstof oorzaak prijsstijging

Verder is er onzekerheid over de gevolgen van het stikstofbesluit voor de woningbouw. De regering heeft op Prinsjesdag aangekondigd geld uit te trekken voor de bouw van nieuwe woningen. Maar of dit volstaat om de doelstelling van 75.000 woningen per jaar te behalen, valt te bezien, zeker tegen de achtergrond van het stikstofbesluit. Als de woningbouw inderdaad achterblijft, zal de doorstroming verder onder druk komen en zullen er minder transacties zijn. Daarnaast zouden de prijsstijgingen door de toenemende woningkrapte hoger kunnen uitvallen dan nu geraamd.

 

Meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met mij op! Dan bekijken we samen de mogelijkheden.

SHARE IT: